د رمضان د لمانځه وخت امارات 2021

د اماراتو د روژې د لمانځه وخت جدول 2021

د لمانځه دا وختونه په دوبۍ ، شارجه او اجمان کې دي. د ابوظبي لپاره ، څلور دقیقې اضافه کړئ. څلور دقیقې د راس الخیمه او ام الکوین لپاره ، او شپږ دقیقې د فوجرې لپاره وقف کړئ.

د روژی میاشت 2021 (تقویم رمضان)
د عکس سرچینه: د لمانځه وخت دوبۍ 2021
د روژې اوونۍ _ ګريګوري امساک فجر sunrise ظهر عصر مغرب اسحاق
1 سه شنبه د اپریل په 13 4: 29 AM 4: 39 AM 5: 55 AM 12: 22 صدراعظم 3: 50 صدراعظم 6: 44 صدراعظم 8: 00 صدراعظم
2 چهارشنبه د اپریل په 14 4: 28 AM 4: 38 AM 5: 54 AM 12: 22 صدراعظم 3: 49 صدراعظم 6: 44 صدراعظم 8: 01 صدراعظم
3 د پنجشنبې په د اپریل په 15 4: 27 AM 4: 37 AM 5: 53 AM 12: 22 صدراعظم 3: 49 صدراعظم 6: 45 صدراعظم 8: 01 صدراعظم
4 جمعه د اپریل په 16 4: 26 AM 4: 36 AM 5: 52 AM 12: 21 صدراعظم 3: 49 صدراعظم 6: 45 صدراعظم 8: 02 صدراعظم
5 د شنبې په د اپریل په 17 4: 25 AM 4: 35 AM 5: 51 AM 12: 21 صدراعظم 3: 49 صدراعظم 6: 46 صدراعظم 8: 03 صدراعظم
6 د یکشنبې په د اپریل په 18 4: 23 AM 4: 33 AM 5: 50 AM 12: 21 صدراعظم 3: 48 صدراعظم 6: 46 صدراعظم 8: 03 صدراعظم
7 د دوشنبې په د اپریل په 19 4: 22 AM 4: 32 AM 5: 49 AM 12: 21 صدراعظم 3: 48 صدراعظم 6: 47 صدراعظم 8: 04 صدراعظم
8 سه شنبه د اپریل په 20 4: 21 AM 4: 31 AM 5: 49 AM 12: 21 صدراعظم 3: 48 صدراعظم 6: 47 صدراعظم 8: 05 صدراعظم
9 چهارشنبه د اپریل په 21 4: 20 AM 4: 30 AM 5: 48 AM 12: 20 صدراعظم 3: 48 صدراعظم 6: 48 صدراعظم 8: 05 صدراعظم
10 د پنجشنبې په د اپریل په 22 4: 19 AM 4: 29 AM 5: 47 AM 12: 20 صدراعظم 3: 47 صدراعظم 6: 48 صدراعظم 8: 06 صدراعظم
11 جمعه د اپریل په 23 4: 18 AM 4: 28 AM 5: 46 AM 12: 20 صدراعظم 3: 47 صدراعظم 6: 49 صدراعظم 8: 07 صدراعظم
12 د شنبې په د اپریل په 24 4: 17 AM 4: 27 AM 5: 45 AM 12: 20 صدراعظم 3: 47 صدراعظم 6: 49 صدراعظم 8: 07 صدراعظم
13 د یکشنبې په د اپریل په 25 4: 16 AM 4: 26 AM 5: 44 AM 12: 20 صدراعظم 3: 47 صدراعظم 6: 50 صدراعظم 8: 08 صدراعظم
14 د دوشنبې په د اپریل په 26 4: 15 AM 4: 25 AM 5: 43 AM 12: 19 صدراعظم 3: 46 صدراعظم 6: 50 صدراعظم 8: 09 صدراعظم
15 سه شنبه د اپریل په 27 4: 14 AM 4: 24 AM 5: 43 AM 12: 19 صدراعظم 3: 46 صدراعظم 6: 51 صدراعظم 8: 09 صدراعظم
16 چهارشنبه د اپریل په 28 4: 13 AM 4: 23 AM 5: 42 AM 12: 19 صدراعظم 3: 46 صدراعظم 6: 51 صدراعظم 8: 10 صدراعظم
17 د پنجشنبې په د اپریل په 29 4: 12 AM 4: 22 AM 5: 41 AM 12: 19 صدراعظم 3: 46 صدراعظم 6: 52 صدراعظم 8: 11 صدراعظم
18 جمعه د اپریل په 30 4: 11 AM 4: 21 AM 5: 40 AM 12: 19 صدراعظم 3: 46 صدراعظم 6: 52 صدراعظم 8: 11 صدراعظم
19 د شنبې په ښايي 01 4: 10 AM 4: 20 AM 5: 40 AM 12: 19 صدراعظم 3: 45 صدراعظم 6: 53 صدراعظم 8: 12 صدراعظم
20 د یکشنبې په ښايي 02 4: 09 AM 4: 19 AM 5: 39 AM 12: 19 صدراعظم 3: 45 صدراعظم 6: 53 صدراعظم 8: 13 صدراعظم
21 د دوشنبې په ښايي 03 4: 08 AM 4: 18 AM 5: 38 AM 12: 19 صدراعظم 3: 45 صدراعظم 6: 54 صدراعظم 8: 13 صدراعظم
22 سه شنبه ښايي 04 4: 07 AM 4: 17 AM 5: 37 AM 12: 18 صدراعظم 3: 45 صدراعظم 6: 54 صدراعظم 8: 14 صدراعظم
23 چهارشنبه ښايي 05 4: 07 AM 4: 17 AM 5: 37 AM 12: 18 صدراعظم 3: 44 صدراعظم 6: 55 صدراعظم 8: 15 صدراعظم
24 د پنجشنبې په ښايي 06 4: 06 AM 4: 16 AM 5: 36 AM 12: 18 صدراعظم 3: 44 صدراعظم 6: 55 صدراعظم 8: 16 صدراعظم
25 جمعه ښايي 07 4: 05 AM 4: 15 AM 5: 35 AM 12: 18 صدراعظم 3: 44 صدراعظم 6: 56 صدراعظم 8: 16 صدراعظم
26 د شنبې په ښايي 08 4: 04 AM 4: 14 AM 5: 35 AM 12: 18 صدراعظم 3: 44 صدراعظم 6: 56 صدراعظم 8: 17 صدراعظم
27 د یکشنبې په ښايي 09 4: 03 AM 4: 13 AM 5: 34 AM 12: 18 صدراعظم 3: 44 صدراعظم 6: 57 صدراعظم 8: 18 صدراعظم
28 د دوشنبې په ښايي 10 4: 02 AM 4: 12 AM 5: 34 AM 12: 18 صدراعظم 3: 43 صدراعظم 6: 57 صدراعظم 8: 19 صدراعظم
29 سه شنبه ښايي 11 4: 02 AM 4: 12 AM 5: 33 AM 12: 18 صدراعظم 3: 43 صدراعظم 6: 58 صدراعظم 8: 19 صدراعظم
30 چهارشنبه ښايي 12 4: 01 AM 4: 11 AM 5: 32 AM 12: 18 صدراعظم 3: 43 صدراعظم 6: 58 صدراعظم 8: 20 صدراعظم

سرچینه: خیلج ټیمز                                                                                                             دانلود PDF

تبصرې

یو ځواب ورکړئ ووځي