د ابو ظبی ښارګوټی: د لومړي ځل لپاره مسافرینو لپاره د لیدلو غوره سیاحت که تاسو خوښ کړئ د اماراتو حیرانتیا لرئ نو بیا تاسو پالن لرئ چې د ځایونو څخه لیدنه وکړئ ځکه چې د لیدلو ځایونو به تاسو د دولت سره مینځ ته راوړي. لومړی ځل لیدونکي تل د هغه ځایونو په اړه چې د دوی لپاره لیدنه کوي پوښتنې کوي

صحرا سفاري ابوظهبي د صحرا فعالیتونو کوربه توب تجربه کړئ او د BBQ ډوډۍ د صحرا په سفري ابو ظهبي کې د 6 ساعتونو سفر لپاره ، د ابو ظهبي څخه د صحراي کیمپ سفر ، په شمول د سفر سفر ټرانسپورټ. د ډنډونو په مینځ کې د بیډوین الهام شوي کیمپ ته سفر وکړئ ، او خپل ځان د وړاندیزي دودیزو امیرتي فعالیتونو ته واچوئ. د 4 × 4 dune-bashing څخه خوند واخلئ